Ustanownienie sluzebnosci gruntowej (drogi koniecznej) na dzialkach gminnych celem zapewnienia dostepu do drogi publicznej ul. Podmiejskiej gminnej nieruchomosci inwestycyjnej.