Informacja za okres międzysesyjny od 19.04.2017 r. - 17.05.2017 r.