W sprawie:
opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Data uchwały:
2017-04-26

Numer uchwały:
4200/IV/83/2017

Podjęta przez:
Regionlną Izbę Obrachunkową w Katowicach

Uchwała wchodzi w życie:
2017-04-26