W sprawie:
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Piekary Śląskie

Data uchwały:
2017-04-27

Numer uchwały:
XXXV/436/17

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Jednolity identyfikator aktu: http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=2962