Informacja za okres międzysesyjny od 22.03.2017 r. - 18.04.2017 r.