W sprawie:
przekształcenia Miejskiego Gimnazjum Specjalnego w Piekarach Ślaskich poprzez zmianę jego siedziby

Data uchwały:
2017-03-30

Numer uchwały:
XXXIII/428/17

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojeówdztwa Śląskiego

Jednolity identyfikator aktu: http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=2471