Informacja za okres międzysesyjny od 15.02.2017 r. - 21.03.2017 r.