Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

Przyznanie srodków na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony lasów, zwiazanych z odnowieniem lub przebudowa lasów, koniecznych ze wzgledu na powstanie szkód od emisji przemyslowych, pozarowych oraz innych klesk zywiolowych

Nazwa komórki organizacyjnej : Wydzial Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami

Nr karty : OSs.1611.3.2017

TYTUL KARTY/NAZWA PROCEDURY:

Przyznanie srodków na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony lasów, zwiazanych z odnowieniem lub przebudowa lasów, koniecznych ze wzgledu na powstanie szkód od emisji przemyslowych, pozarowych oraz innych klesk zywiolowych

OGÓLNY OPIS :

 1. Wlasciciele lasów sa obowiazani do trwalego utrzymywania lasów i zapewnienia ciaglosci ich uzytkowania, a w szczególnosci do ponownego wprowadzania roslinnosci lesnej (upraw lesnych) w lasach w okresie do 5 lat od usuniecia drzewostanu.

 2. W przypadku braku mozliwosci ustalenia sprawcy szkody w lasach, powstalej w wyniku oddzialywania gazów i pylów przemyslowych, oraz w przypadku pozarów lub innych klesk zywiolowych spowodowanych czynnikami biotycznymi albo abiotycznymi, zagrazajacych trwalosci lasów, koszty zagospodarowania i ochrony zwiazane z odnowieniem lub przebudowa drzewostanu finansowane sa z budzetu panstwa.

 3. Decyzje w sprawie przyznania srodków na pokrycie ww. kosztów wydaja:

  1. Minister wlasciwy do spraw srodowiska, na wniosek Dyrektora Generalnego Lasów Panstwowych - w odniesieniu do lasów pozostajacych w zarzadzie Lasów Panstwowych, bedacych w uzytkowaniu wieczystym oraz lasów przekazanych w uzytkowanie na mocy art. 40 ustawy o lasach.

  2. Starosta, na wniosek wlasciciela lasu, po zaopiniowaniu przez nadlesniczego - w odniesieniu do pozostalych lasów.

WYMAGANE DOKUMENTY :

 1. Wypelniony formularz wniosku.

 2. Dowód wniesienia (uiszczenia) oplaty skarbowej.

 3. Kserokopia dokumentu okreslajacego prawo do dysponowania terenem.

 4. Pelnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pelnomocnika (oryginal lub urzedowo poswiadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej oplaty.

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW :

 1. Wymagane dokumenty nalezy dostarczyc do urzedu na jeden z ponizszych sposobów:

  1. Przeslac poczta tradycyjna (dla celów dowodowych zaleca sie przeslanie listem poleconym) na adres: Urzad Miasta Piekary Slaskie Wydzial Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Slaskie.

  2. Zlozyc bezposrednio w urzedzie w godzinach jego pracy. Wypelniony wniosek mozna zlozyc w Punkcie Informowania Mieszkanców (parter Urzedu Miasta ul. Bytomska 84 oraz parter Urzedu Miasta ul. Bytomska 92) w godz. pracy poniedzialek 7:30 – 17:00, wtorek - czwartek 7:30 – 15:30, piatek 7:30 – 14:00.

  3. Przeslac droga elektroniczna przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny zlozony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.

 2. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupelnienia w terminie 7 dni.

OPLATY :

 1. Oplata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej: 10 PLN.

 2. Oplata skarbowa za zlozenie dokumentu stwierdzajacego udzielenie pelnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN.

  Z oplaty zwolnione sa pelnomocnictwa udzielane: malzonkowi, wstepnemu, zstepnemu lub rodzenstwu albo gdy mocodawca jest podmiot zwolniony od oplaty skarbowej.

 3. Oplate w wymaganej wysokosci nalezy uiscic:

  1. w kasie Urzedu Miasta (ul. Bytomska 84, pokój nr 1 w godzinach pracy kasy: poniedzialek 7.30 - 16.30, wtorek - czwartek 7.30 - 15.00, piatek 7.30 – 13.30)

  2. przelewem na rachunek bankowy Urzedu Miasta: PKO Bank Polski S.A. Nr 08 1020 2313 0000 3802 0556 3566

  3. przekazem pocztowym.

 4. Termin wniesienia oplaty: najpózniej w dniu skladania wniosku.

  TERMINY I SPOSÓB ZALATWIENIA SPRAWY :

 1. W terminie do 1 miesiaca wydawana jest decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania srodków na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony lasów. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten moze ulec wydluzeniu do 2 miesiecy.

 2. Dokument moze byc odebrany przez Wnioskodawce:

  1. poprzez poczte tradycyjna.

  2. osobiscie w siedzibie urzedu : Referat Ochrony Srodowiska i Rolnictwa ul. Bytomska 92, pok.nr 104I pietro w godz. pracy urzedu: poniedzialek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piatek 7:30 - 14:00

  3. Elektronicznie przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP (www.sekap.pl)

   W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów nalezy posiadac zalozona skrzynke kontaktowa w PeUP i byc zalogowanym.

 3. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY :

 1. Informacje na temat przebiegu sprawy mozna uzyskac kontaktujac sie osobiscie lub telefonicznie: Urzad Miasta Piekary Slaskie, ul. Bytomska 92, Wydzial Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami, I pietro, pokój 104, tel 32 776 14 53 w godzinach pracy: poniedzialek 7:30 - 17:00, wtorek-czwartek 7:30 - 15:30, piatek 7:30 - 14:00.

 2. Elektronicznie przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP (www.sekap.pl). W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów nalezy posiadac zalozona skrzynke kontaktowa w PeUP i byc zalogowanym.

  TRYB ODWOLAWCZY :

 1. Odwolanie wnosi sie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji, za posrednictwem organu, który ta decyzje wydal. Odwolanie nalezy zlozyc na jeden z ponizszych sposobów:

  1. Przy pomocy formularza elektronicznego Odwolanie dostepne w dziale Inne, poprzez skrzynke kontaktowa PeUP, o ile Odwolujacy posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub Profil Zaufany ePUAP (www.sekap.pl)

  2. Przeslac poczta tradycyjna (dla celów dowodowych zaleca sie przeslanie listem poleconym).

  3. bezposrednio w Punkcie Informowania Mieszkanców (parter Urzedu Miasta ul. Bytomska 84 oraz parter Urzedu Miasta ul. Bytomska 92) w godzinach pracy tut. Urzedu: poniedzialek 7.30-17.00, wtorek-czwartek 7.30-15.30, piatek 7.30-14.00,

 2. O zachowaniu terminu decyduje data zlozenia odwolania w Urzedzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2016r., poz. 1113 t.j. ze zm.).

 3. Wniesienie odwolania jest wolne od oplat.

SKARGI I WNIOSKI :

 1. Skargi i wnioski zwiazane z praca urzedu mozna skladac na jeden z ponizszych sposobów:

  1. Pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostepnego w dziale Inne, poprzez skrzynke kontaktowa PeUP

  2. Pisemnie poczta tradycyjna na adres Urzad Miasta Piekary Slaskie, 41-940 Piekary Slaskie ul. Bytomska 84.

  3. Pisemnie bezposrednio w urzedzie w Punkcie Informowania Mieszkanców (parter Urzedu Miasta ul. Bytomska 84 oraz parter Urzedu Miasta ul. Bytomska 92 w godz. pracy poniedzialek 7.30 – 17.00 , wtorek-czwartek 7.30- 15.30 , piatek 7.30- 14.00

  4. Ustnie bezposrednio u wyznaczonego pracownika urzedu.

  5. Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta Piekary Slaskie lub upowazniona osoba ul. Bytomska 84, pokój nr 210 w kazdy poniedzialek w godz. od 13.00 – 17.00. Numer telefonu 32/3939358

 2. Skargi i wnioski sa wolne od oplat.

PODSTAWA PRAWNA :

 1. Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2100 z pózn. zm.).

 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 1827)

INFORMACJE DODATKOWE :

FORMULARZE :

wniosek

Załączniki

wniosek (16kB) Zapisz dokument  
wniosek (187.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Miroslaw Jarzabek
Data utworzenia:2017-03-17 11:41:07
Wprowadził do systemu:Miroslaw Jarzabek
Data wprowadzenia:2017-03-17 11:41:09
Opublikował:Mirosław Jarząbek
Data publikacji:2017-03-17 12:30:33
Ostatnia zmiana:2017-03-17 12:30:52
Ilość wyświetleń:477

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij