Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

Dokonanie wpisu lub wykreslenie z rejestru zwierzat podlegajacych ograniczeniom przewozenia przez granice panstwa na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

Nazwa komórki organizacyjnej: Wydzial Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami

Nr karty : OSs.1611.24.2015

TYTUL KARTY/NAZWA PROCEDURY :

Dokonanie wpisu lub wykreslenie z rejestru zwierzat podlegajacych ograniczeniom przewozenia przez granice panstwa na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

OGÓLNY OPIS :

 1. Posiadacz zywych zwierzat gatunków wymienionych w zalacznikach A i B rozporzadzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do plazów, gadów, ptaków lub ssaków, a takze prowadzacy ich hodowle, jest obowiazany do pisemnego zgloszenia ich do rejestru.

 2. Rejestr prowadzi starosta (w przypadku miast na prawach powiatu - prezydent miasta) wlasciwy ze wzgledu na miejsce przetrzymywania zwierzat lub prowadzenia ich hodowli.

 3. Obowiazek zgloszenia do rejestru, zmiany danych rejestrowych lub wykreslenia z rejestru powstaje z dniem nabycia lub zbycia, wwozu do kraju lub wywozu za granice panstwa, wejscie w posiadanie zwierzecia, jego utraty lub smierci. Wniosek o dokonanie wpisu lub wykreslenie z rejestru powinien byc zlozony w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiazku.

 4. Obowiazek zgloszenia do rejestru nie dotyczy:

  1. Ogrodów zoologicznych.

  2. Podmiotów prowadzacych dzialalnosc gospodarcza w zakresie handlu tymi zwierzetami.

  3. Czasowego przetrzymywania zwierzat w celu leczenia i rehabilitacji.

 5. Rejestracji podlegaja m.in.:

  1. Papugi - wszystkie ary, amazonki, rozelle, zako, kakadu (z wyjatkiem papuzek nierozlaczek czerwonoczelnych, falistych, nimf i aleksandretty obroznej pozostale gatunki papug sa chronione i wymagaja rejestracji).

  2. Zólwie - m.in. zólw iberyjski, zólw grecki.

  3. Weze boa i pytony.

  4. Legwany.

  5. Warany.

  6. Wszystkie kameleony.

 6. Liste zwierzat nalezacych do gatunków, podlegajacych ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej zawiera rozporzadzenie Komisji (WE) Nr 709/2010 z dnia 22 lipca 2010r zmieniajace rozporzadzenie Komisji (WE) Nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi. Powyzsze rozporzadzenia dostepne sa na stronie internetowej Ministerstwa Srodowiska: www.mos.gov.pl/cites-ma.

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wypelniony formularz wniosku.

 2. Dowód wniesienia (uiszczenia) oplaty skarbowej.

 3. Kopia dokumentu stwierdzajacego legalnosc pochodzenia zwierzecia (np. zezwolenia na import zwierzecia do kraju, zezwolenia na schwytanie zwierzecia w srodowisku, dokumentu wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzajacego urodzenie zwierzecia w hodowli).

 4. Pelnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pelnomocnika (oryginal lub urzedowo poswiadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej oplaty.

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW :

 1. Wymagane dokumenty nalezy dostarczyc do urzedu na jeden z ponizszych sposobów:

  1. Przeslac poczta tradycyjna (dla celów dowodowych zaleca sie przeslanie listem poleconym) na adres: Urzad Miasta Piekary Slaskie Wydzial Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Slaskie.

  2. Zlozyc bezposrednio w urzedzie w godzinach jego pracy. Wypelniony wniosek mozna zlozyc w Punkcie Informowania Mieszkanców (parter Urzedu Miasta ul. Bytomska 84 oraz parter Urzedu Miasta ul. Bytomska 92) w godz. pracy poniedzialek 7:30 – 17:00, wtorek-czwartek 7:30 – 15:30, piatek 7:30 – 14:00 lub przeslac droga tradycyjna (dla celów dowodowych zaleca sie przeslanie listem poleconym).

  3. Przeslac droga elektroniczna przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP (www.sekap.pl) - o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny zlozony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.

   W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów nalezy posiadac zalozona skrzynke kontaktowa w PeUP i byc zalogowanym (www.sekap.pl).

 2. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupelnienia w terminie 7 dni

OPLATY :

 1. Oplata skarbowa od dokonania wpisu do rejestru zwierzat - 26 PLN (za jeden gatunek).

 2. Oplata skarbowa za zlozenie dokumentu stwierdzajacego udzielenie pelnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN.

  Z oplaty zwolnione sa pelnomocnictwa udzielane: malzonkowi, wstepnemu, zstepnemu lub rodzenstwu albo gdy mocodawca jest podmiot zwolniony od oplaty skarbowej.

 3. Oplate w wymaganej wysokosci nalezy uiscic:

  1. w kasie Urzedu Miasta (ul. Bytomska 84, pokój nr 1 w godzinach pracy kasy: poniedzialek 7.30 - 16.30, wtorek - czwartek 7.30 - 15.00, piatek 7.30 – 13.30)

  2. przelewem na rachunek bankowy Urzedu Miasta: PKO Bank Polski S.A. Nr 08 1020 2313 0000 3802 0556 3566

  3. przekazem pocztowym.

 4. Termin wniesienia oplaty: najpózniej w dniu skladania wniosku.

TERMINY I SPOSÓB ZALATWIENIA SPRAWY :

 1. Wpis do rejestru zwierzat podlegajacych ograniczeniom przewozowym na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, potwierdzony wydaniem zaswiadczenia dokonywany jest niezwlocznie, nie pózniej niz w terminie 7 dni od zlozenia kompletnego wniosku. W przypadku odmowy wpisu w terminie do 1 miesiaca wydawana jest decyzja o odmowie wpisu do rejestru.

 2. Dokument moze byc odebrany przez Wnioskodawce:

  1. Poprzez poczte tradycyjna.

  2. Osobiscie w siedzibie urzedu : Referat Ochrony Srodowiska i Rolnictwa ul. Bytomska 92, pok.104I pietro w godzinach pracy urzedu : poniedzialek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piatek 7:30 - 14:00

  3. Elektronicznie przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP (www.sekap.pl)

   W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów nalezy posiadac zalozona skrzynke kontaktowa w PeUP i byc zalogowanym.

 3. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY :

 1. Informacje na temat przebiegu sprawy mozna uzyskac kontaktujac sie osobiscie lub telefonicznie: Urzad Miasta Piekary Slaskie, ul. Bytomska 92, Wydzial Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami, pok. 104 – I pietro, tel 32 776 14 53 w godzinach pracy: poniedzialek 7:30 - 17:00, wtorek-czwartek 7:30 - 15:30, piatek 7:30 - 14:00.

 2. Elektronicznie przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP (www.sekap.pl). W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów nalezy posiadac zalozona skrzynke kontaktowa w PeUP i byc zalogowanym.

TRYB ODWOLAWCZY :

 1. Odwolanie wnosi sie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji, za posrednictwem organu, który ta decyzje wydal. Odwolanie nalezy zlozyc na jeden z ponizszych sposobów:

  1. Przy pomocy formularza elektronicznego Odwolanie dostepne w dziale Inne, poprzez skrzynke kontaktowa PeUP, o ile Odwolujacy posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub Profil Zaufany ePUAP (www.sekap.pl)

  2. Przeslac poczta tradycyjna (dla celów dowodowych zaleca sie przeslanie listem poleconym).

  3. bezposrednio w Punkcie Informowania Mieszkanców (parter Urzedu Miasta ul. Bytomska 84 oraz parter Urzedu Miasta ul. Bytomska 92) w godzinach pracy tut. Urzedu: poniedzialek 7.30-17.00, wtorek-czwartek 7.30-15.30, piatek 7.30-14.00,

 2. O zachowaniu terminu decyduje data zlozenia odwolania w Urzedzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2016r., poz. 1113 t.j. ze zm.).

 3. Wniesienie odwolania jest wolne od oplat.

SKARGI I WNIOSKI :

 1. Skargi i wnioski zwiazane z praca urzedu mozna skladac na jeden z ponizszych sposobów:

  1. Pisemnie poczta tradycyjna.

  2. pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostepnego w dziale Inne na platformie SEKAP pod adresem www.sekap.pl , poprzez skrzynke kontaktowa PeUP

  3. Pisemnie bezposrednio w urzedzie w godzinach jego pracy.

  4. Ustnie bezposrednio u wyznaczonego pracownika urzedu.

  5. Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta lub upowazniona osoba ul. Bytomska 84, pokój nr 210 poniedzialek 13:00 - 17:00 Numer telefonu: (32) 39 39 358

 2. Skargi i wnioski sa wolne od oplat.

PODSTAWA PRAWNA :

 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z pózn.zm.).

 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (t.j.Dz. U z 2016 r. poz. 1827).

INFORMACJE DODATKOWE :

FORMULARZE: wniosek

Załączniki

wniosek (22.2kB) Zapisz dokument  
wniosek (276.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Miroslaw Jarzabek
Data utworzenia:2017-03-17 11:02:36
Wprowadził do systemu:Miroslaw Jarzabek
Data wprowadzenia:2017-03-17 11:02:48
Opublikował:Mirosław Jarząbek
Data publikacji:2017-03-17 11:20:21
Ostatnia zmiana:2017-03-17 12:15:43
Ilość wyświetleń:434

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij