Informacja za okres międzysesyjny od 18.01.2017 r. do 15.02. 2017 r.