W sprawie:
opinii o możliwości spłaty przez Miasto Piekary Śląskie kredytu w wysokości 6.000.000,-zł

Data uchwały:
2017-02-21

Numer uchwały:
4200/IV/50/2017

Podjęta przez:
Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach

Uchwała wchodzi w życie:
2017-02-21