Data posiedzenia:
2017-01-26

Status:
Zakonczone

Porzadek posiedzenia:
1. Zatwierdzenie protokolu nr 22/16 z dnia 6 grudnia 2016 r.

2. Przyjecie sprawozdania z dzialalnosci Komisji Rewizyjnej za 2016 rok.

3. Przyjecie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017.

4. Sprawy biezace.

5. Wnioski radnych.