Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

Informacja o wyrobach zawierajacych azbest, miejscu ich wykorzystania lub o zakonczeniu ich uzywania

Nazwa komórki organizacyjnej:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami

 

Nr karty: OSś.1611.11.2018

 

TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY: 

Informacja o wyrobach zawierających azbest, miejscu ich wykorzystania lub o zakończeniu ich używania

 

OGÓLNY OPIS:

1.     Przedsiębiorca wykorzystujący wyroby zawierające azbest powinien przedłożyć informację właściwemu marszałkowi województwa natomiast osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą przedkłada informację wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

2.     Informację sporządza się w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej właściwemu organowi, drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

3.     Wyroby zawierające azbest, instalacje lub urządzenia zawierające azbest, drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest, rury azbestowo-cementowe oraz usunięte wyroby zawierające azbest inwentaryzuje się poprzez sporządzenie spisu z natury.

4.     Informację o wyrobach zawierających azbest przedkłada się corocznie w terminie do dnia 31 stycznia właściwemu organowi.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Informacja o wyrobach zawierających azbest - opracowana zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13.12.2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31).

 

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW:

1.     Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi dokumentami można złożyć:

- bezpośrednio w Punkcie Informowania Mieszkańców (parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 84 oraz parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 92) w godzinach pracy tj.: poniedziałek 7.30-17.00, wtorek-czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00 (przed złożeniem wniosku zaleca się kontakt z pracownikiem Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami)

- przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym) na adres: Urząd Miasta Piekary Śląskie Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie.

- przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP (www.sekap.pl) - o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP (www.sekap.pl). W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową i być zalogowanym.

2.     W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

 

OPŁATY:

Informacja jest wolna od opłat

 

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Nie dotyczy

 

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY:

- kontaktując się osobiście lub telefonicznie: Urząd Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 92, I piętro, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami, pokój 103, tel 32/3939376 w godzinach pracy: poniedziałek 7.30-17.00, wtorek-czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00.

- elektronicznie przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP (www.sekap.pl). W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową i być zalogowanym.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Tryb odwoławczy nie występuje.

 

SKARGI I WNIOSKI:

1.     Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

a.    Pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP

b.    Pisemnie pocztą tradycyjną.

c.    Pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

d.    Ustnie bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.

2.     Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta lub upoważniona osoba ul. Bytomska 84,
w poniedziałek 13:00 - 17:00 Numer telefonu: (32) 39 39 358

3.     Skargi i wnioski są wolne od opłat.

 

PODSTAWA PRAWNA:

1.     Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)

2.     Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31).

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informuje się, iż:

  1. Administratorem danych osobowych podanych we wniosku jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ulicy Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie;
  2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, w którym zostały podane;
  3. Podanie danych osobowych jest niezbędne do załatwienia przedmiotowej sprawy i wynika ze wskazanych powyżej przepisów prawa;
  4. Każdej osobie przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Złożenie wniosku jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższych informacji.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

FORMULARZE: Informacja o wyrobach zawierających azbest, miejscu ich wykorzystania lub o zakończeniu ich używania

Załączniki

wniosek (43kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek (0kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Miroslaw Jarzabek
Data utworzenia:2017-02-01 14:30:31
Wprowadził do systemu:Miroslaw Jarzabek
Data wprowadzenia:2017-02-01 14:30:42
Opublikował:Mirosław Jarząbek
Data publikacji:2017-02-01 14:38:35
Ostatnia zmiana:2018-03-26 13:21:29
Ilość wyświetleń:510

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij