Informacja za okres międzysesyjny od 15.12.2016 r. - 17.01.2017 r.