Data posiedzenia:
2016-12-06

Status:
Zakonczone

Porzadek posiedzenia:
1. Zatwierdzenie protokolu nr 21/16 z dnia 21 listopada 2016 r.

2. Rozpatrzenia wniosku mieszkanki Piekar Slaskich w sprawie braku biezacej wody w lokalu mieszkalnym.

3. Sprawy biezace.

4. Wnioski radnych.

Uwagi:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o dostepie do informacji publicznej z dnia 6 wrzesnia 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z pózn. zm.) fragment protokolu zostal zakreslony ze wzgledu na prywatnosc osób fizycznych.