Informacja za okres międzysesyjny od 16.11.2016 r. - 14.12.2016 r.