Druk nr 494 - projekt uchwaly w sprawie zmian budzetu miasta na 2016 rok