Przedmiot petycji: 

Wniosek I

§1) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z dyspozycjami Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) – zwracamy się z prośbą o odstąpienie od planów zabudowy zboczy Winnej Góry.

 

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje:

(w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

 

Komitet Społeczny

„Kozłowa Góra”

Adres Korespondencyjny:

Poste Restante Urząd Pocztowy 41-945 Piekary Śląskie Filia nr 5 ul. Tarnogórska 61

e-mail: komitetspołecznykozlowagora@wp.pl

 

 

Data złożenia petycji:

17.11.2016 r.

 

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

 

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 

Informacja o sposobie załatwienia petycji: