Informacja za okres międzysesyjny od 18.10.2016 r. - 15.11.2016 r.