Data posiedzenia:
2016-11-14

Status:
Zakonczone

Porzadek posiedzenia:
1. Uwagi do protokolu z XIX posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

2. Rozpatrzenie skargi mieszkanki Piekar Slaskich z dnia 4 pazdziernika 2016 r. na dzialalnosc Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Slaskich.

3. Rozpatrzenie skargi mieszkanki Piekar Slaskich z dnia 18 pazdziernika 2016 r. na dzialanie Prezydenta Miasta Piekary Slaskie.

4. Sprawy biezace.

5. Uwagi i wnioski Radnych.