Data posiedzenia:
2016-09-20

Status:
Zakonczone

Porzadek posiedzenia:
1. Uwagi do protokolu z XVIII posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

2. Rozpatrzenie skargi mieszkanca Piekar Slaskich z dnia 30 maja 2016 r. na dzialalnosc Dyrektora Zakladu Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Slaskich.

3. Rozpatrzenie skargi mieszkanki Piekar Slaskich z dnia 8 sierpnia 2016 r. na dzialalnosc Dyrektora Zakladu Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Slaskich.

4. Sprawy biezace.

5. Uwagi i wnioski Radnych.