Informacja za okres międzysesyjny od 19.09.2016 r. - 17.10.2016 r.