W sprawie:
opinii o możliwości spłaty przez Miasto Piekary Śląskie kredytu odnawialnego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 9.000.000,-zł.

Data uchwały:
2016-10-07

Numer uchwały:
4200/IV/154/2016

Podjęta przez:
Regionalną Izbe Obrachunkową w Katowicach

Uchwała wchodzi w życie:
2016-10-07