W sprawie:
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata 2016 - 2025

Data uchwały:
2016-09-29

Numer uchwały:
XXVI/334/16

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2016-09-29