Informacja za okres międzysesyjny od 16.08.2016 r. - 18.09.2016 r.