Druk nr 437 - projekt uchwaly w sprawie zmian budzetu miasta na 2016 rok