Data posiedzenia:
2016-08-23

Status:
Zakonczone

Porzadek posiedzenia:
1. Uwagi do protokolu z XVI posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

2. Rozpatrzenie skargi mieszkanca Piekar Slaskich na dzialalnosc Dyrektora Zakladu Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Slaskich.

3. Sprawy biezace.

4. Uwagi i wnioski Radnych.

Uwagi:
Zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o dostepie do informacji publicznej z dnia 6 wrzesnia 2001 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 z pózn. zm.) fragment protokolu zostal zakreslony ze wzgledu na prywatnosc osób fizycznych.