Data posiedzenia:
2007-08-30

Status:
Zakonczone

Porzadek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocnosci obrad.
2. Przyjecie protokolów z obrad X i XI sesji Rady Miasta.
3. Informacja Prezydenta Miasta z dzialalnosci Urzedu Miasta za okres miedzysesyjny.
4. Rozpatrzenie projektów uchwal.
5. Interpelacje i wnioski radnych.


Uwagi: