W sprawie:
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata 2016-2025

Data uchwały:
2016-08-25

Numer uchwały:
XXIV/324/16

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2016-08-25