Informacja za okres międzysesyjny od 16.06.2016 r. - 15.08.2016 r.