Data posiedzenia:
2016-06-13

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Uwagi do Protokołu Nr 23/16 z dnia 23 maja 2016r.

2. Omówienie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2015 rok.

3. Omówienie sprawozdania finansowego miasta Piekary Śląskie za 2015 rok.

4. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Piekary Śląskie za 2015 rok.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonaniem budżetu Miasta Piekary Śląskie za 2015 r. (druk 374).

6. Omówienie informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Piekary Śląskie za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał zawartych w drukach nr 376, 377, 378, 380,381, 382, 383.

8. Sprawy bieżące.