W sprawie:
w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Miasto Piekary Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 357.000,-zł

Data uchwały:
2016-08-02

Numer uchwały:
4200/III/138/2016

Podjęta przez:
Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach

Uchwała wchodzi w życie:
2016-08-02