Zarzadzenie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Piekary Slaskie na lata 2016 – 2025