W sprawie:
zmiany statutu Zakładu Ekonomiczno - Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych w Piekarach Śląskich

Data uchwały:
2016-06-23

Numer uchwały:
XXIII/300/16

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2016 r.

Jednolity identyfikator aktu: http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2016&poz=3617