Informacja za okres międzysesyjny od 16.05.2016 r. - 15.06.2016 r.