Data posiedzenia:
2016-05-18

Status:
Zakonczone

Porzadek posiedzenia:
1. Uwagi do protokolu z XV posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

2. Przedstawienie i zatwierdzenie wyników kontroli przeprowadzonej przez Zespól Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Piekary Slaskie w zakresie ewidencji ksiegowej, sprawozdan budzetowych i sprawozdan finansowych miasta Piekary Slaskie za 2015 rok.

3. Przedstawienie i omówienie przez Skarbnika Miasta Piekary Slaskie sprawozdania finansowego Miasta Piekary Slaskie za rok 2015, sprawozdania z wykonania budzetu Miasta Piekary Slaskie za 2015 rok wraz z opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Piekary Slaskie za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

4. Wypracowanie wniosku w sprawie absolutorium.