Informacja za okres międzysesyjny od 19.04.2016r. - 15.05.2016 r.