Data posiedzenia:
2016-05-10

Status:
Zakonczone

Porzadek posiedzenia:
1. Uwagi do protokolu z XIV z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

2. Rozpatrzenie projektu uchwaly Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Piekary Slaskie w sprawie powolania zespolu kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Piekary Slaskie do przeprowadzenia kontroli ewidencji ksiegowej, sprawozdan budzetowych i sprawozdan finansowych miasta Piekary Slaskie za 2015 rok.

3. Sprawy biezace.

4. Uwagi i wnioski Radnych.