Data posiedzenia:
2016-04-21

Status:
Zakonczone

Porzadek posiedzenia:
1. Uwagi do protokolu Nr 13/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 31 marca 2015 r.

2. Przyjecie sprawozdania pokontrolnego z przeprowadzonej kontroli w Miejskim Osrodku Sportu i Rekreacji w Piekarach Slaskich.

3. Rozpatrzenia skargi mieszkanki Piekar Slaskich Pani ... .

4. Rozpatrzenie projektu uchwaly Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Piekary Slaskie w sprawie powolania zespolu kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Piekary Slaskie do przeprowadzenia kontroli z dzialalnosci Miejskiego Domu Kultury w Piekarach Slaskich.

5. Sprawy biezace.

6. Uwagi i wnioski Radnych.

Uwagi: Zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o dostepie do informacji publicznej z dnia 6 wrzesnia 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2015r. , poz. 2058 z pózn. zm.) fragment Protokolu zostal zakreslony ze wzgledu na prywatnosc osoby fizycznej.