Przedmiot petycji: 

Aby Jednostka Samorządu Terytorialnego – uwzględniając racjonalne możliwości budżetowe – zaplanowała proces wymiany systemów operacyjnych z Windows XP na systemy posiadające obecnie wsparcie producenta.

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje:

(w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

 

Osoba Prawna
Szulc-Efekt Sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

 

Data złożenia petycji:

21.04.2016 r.

 

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

 

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 

Informacja o sposobie załatwienia petycji: