Przedmiot petycji: 

Utworzenie przez Kierownika JST – „biblioteczki samorządowca”, w której kompletowane będą pozycje książkowe przydatne Pracownikom Urzędu do podnoszenia kwalifikacji.  

 

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje:

(w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

 

Osoba Prawna
Szulc-Efekt Sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

 

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

 Data złożenia petycji:

21.04.2015 r.

 Przewidywany termin załatwienia sprawy:

 

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 

Informacja o sposobie załatwienia petycji: