Informacja za okres międzysesyjny od 18.03.2016 r. - 18.04.2016 r.