Informacja za okres międzysesyjny od 17.02.2016 r. do 17.03.2016 r.