Informacja za okres międzysesyjny od 16.01.2016 r. - 16.02.2016 r.