Informacja za okres międzysesyjny od 16.12.2015 r. - 15.01.2016 r.