W sprawie:
rozpatrzenia petycji złożonej przez przedsiębiorców Strefy Aktywności Gospodarczej w Piekarach Śląskich, dotyczącej zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis nieruchomości położonych w Piekarach Śląskich w (...)

Data uchwały:
2016-01-28

Numer uchwały:
XVIII/226/16

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2016-01-28