W sprawie:
zmian budżetu miasta na 2016 rok

Data uchwały:
2016-01-28

Numer uchwały:
XVIII/225/16

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2016-01-28 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Jednolity identyfikator aktu: http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2016&poz=944