W sprawie:
przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Piekary Slaskie na rok 2016

Data uchwały:
2015-12-22

Numer uchwały:
XVII/207/15

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2016-01-01