w sprawie:

Uchwała Nr XVI/194/15 w sprawie opłaty targowej

Data uchwały:

2015-11-26

Numer uchwały:

XVI/194/15

Podjęta przez:

Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:

po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dniem 1 stycznia 2016 r .

Jednolity identyfikator aktu: http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2015&poz= 6840