w sprawie:

Uchwala Nr XVI/186/15 w sprawie wskazania Wiceprzewodniczacego Rady Miasta Piekary Slaskie upowaznionego do wystawiania polecen wyjazdu sluzbowego Przewodniczacemu Rady Miasta Piekary Slaskie

Data uchwaly:

2015-11-26

Podjeta przez:

Rada Miasta Piekary Slaskie

Uchwala wchodzi w zycie:

2015-11-26